Kaasaegsetes raamatukogudes on koduloouurimine raamatukogude lahutamatu osa. Minevik ja tulevik, linnad, vanemate põlvkondade kogemused: traditsioonid, olme, kombed, looduskeskkonna eripära jms – kõik see on hindamatu ajalugu, mida tuleb säilitada ja populariseerida. Armastus oma kodukandi vastu, ajaloo tundmine – see on kogu ühiskonna vaimne kultuuripärand.

Narva ümbruse koduloo uurimine on üks Narva Keskraamatukogu projektidest.

Projekti peamised eesmärgid

  • Narva kohta informatsiooni kogumine
  • Kogukonna harimine
  • Huvi tekitamine ajaloo, lugemise ja kirjanduspärandi vastu

Narva kodulooga seotud ressurss on kättesaadav kõigile soovijatele.

Raamatukogu jaoks tekivad uued võimalused pidevalt täieneva informatsiooni kogumiseks ning olla avalikkusele ligipääsetav läbi elektrooniliste vahendite.

Loodame, et meie poolt loodud koduloo andmebaas kogub populaarsust autorite, lugejate, õpetajate, üliõpilaste ning koduloouurijate seas.

Kutsume üles kõiki, kes on huvitatud oma kodukandi kultuuripärandi säilitamise vastu ja on valmis jagama oma teadmisi, täiendama meie andmebaasi!